WALL PROTECTION SYSTEMS

WALL PROTECTION SYSTEMS  ราวกันกระแทกผนังยี่ห้อ Haema จากประเทศเกาหลี เป็นวันสดุที่ใช้รองรับการใช้งานในพื้นที่มีโอกาสเกิดการกระแทกที่ผนังจนเกิดความสกปรก หรือแตกเสียหายได้ สามารถใช้ได้กับ โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรสินค้า โรงงาน เป็นต้น วัสดุมีความยีดหยุ่นตัวได้ดี ป้องกันการแตกหักเสียหาย ทำความสะอาดง่ายและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

BHR-140 BHR-143 BHR-145 BHR-149 BHR-160-w
BHR-165-1 BHR-169
WGD-30 WGD-100 WGD-130 WGD-150 WGD-150-N
WGD-153 WGD-159 WGD-200
CGD-50 DFP-75 CGD-75

 

ROUND-GRIP HANDRAIL

OHR-410W OHR-520P

 

 

DELUX GRAB BAR ราวมือจับในห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ แกนโครงสร้างผลิตจากแสตนเลส ให้ความแข็งแรงทนทาน รองรับแรงกดและยึดเหนี่ยวได้ดี ผิวสัมผัสเกิดจาก  Soft Synthetic Resin เพื่อสัมผัสที่แน่นกระชับ ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต ดูแลทำความสะอาดง่าย

135-degree-grab-bar Angle-adjustable-mirror Backrest Backrest-2
D-grab-bar I-grab-bar L-grab-bar Lift-up-grab-bar
Lift-up-shower-seat U-grab-bar Urinal-grab-bar Wash-basin-grab-bar
Washstand-grab-bar W-grab-bar

 

 

Reference