หน้าแรก Performance Louver

Performance Louver

บานเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศกันน้ำ, เกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อระบายอากาศในตัวอาคาร,โรงงาน หรือที่พักอาศัยทั่วไป ออกแบบมุ่งเน้นให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และมีความสวยงาม ทนต่อการใช้งานภายนอกอาคารที่จะต้องโดนแดด โดนฝน ผ่านการทดสอลและรับรองจากสถาบัน BSRIA (ประเทศอังกฤษ) และได้รับมาตรฐาน ISO 9001