หน้าแรก Wall Protection

Wall Protection

ราวกันกระแทกผนังเป็นวัสดุที่ใช้รองรับการใช้งานในพื้นที่มีโอกาสเกิดการกระแทกที่ผนังจนเกิดความสกปรก หรือแตกเสียหายได้ สามารถใช้ได้กับ โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน เป็นต้น วัสดุมีความยืดหยุ่นตัวได้ดี ป้องกันการแตกหักเสียหาย ทำความสะอาดง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน