Alu Click

All-Weather Resistant, Light Weight, Easy Maintenance, Corrosion Resistant, Durable

Component

 • Grill (เส้นระแนง)

โปรไฟล์ของระแนงที่มีขนาด รูปแบบ และสีสันให้เลือกหลากหลายไร้ข้อจำกัดในการออกแบบ

 • Grill Supporrt (เส้นยึดคลิปล็อค)

เส้นที่ใช้ในการยึดจับ Clip Lock

 • Clip Lock (คลิปล็อค)
 1. อุปกรณ์คลิปที่ช่วยยึดเส้นระแนงให้ติดกับตัวอาคาร
 2. มีให้เลือกใช้งาน 3 ขนาด คือ ขนาด 25, 50, 75 mm.
 3. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกว้าง Grill (เส้นระแนง)

 • End-cap (ฝาปิดหัว-ท้าย)
 • ฝาปิดบริเวณหัว-ท้ายของเส้นอลูมิเนียมที่ช่วยเพิ่มความเรียบร้อยสวยงาม
 • มีให้เลือกใช้งาน 6 ขนาด
 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ Grill (เส้นระแนง)

 • Back Cover (ฝาปิดหลัง)
 1. ตอบโจทย์สำหรับการทำระแนงกั้นห้อง โดยฝาปิดด้านหลัง Grill ที่จะทำให้ดูสวยงามทั้ง 2 ด้าน
 2. มีให้เลือกใช้งาน 3 ขนาด คือ ขนาด 25, 50, 75 mm.
 3. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกว้าง Grill (เส้นระแนง)

ขั้นตอนการประกอบติดตั้ง

STEP 1 ทำการออกแบบลวดลาย และกำหนดระยะการจัดวางในสไตล์ที่เป็ณคุณ

STEP 2 ตัดเส้น Flexi Grill, Grill Support ให้ได้ความยาวตามที่กำหนด และทำการติด End Cap ด้านหัว-ท้ายให้เรียบร้อย

STEP 3 ติดตั้ง Clip Rock เข้ากับ Grill Support ให้ได้ตามระยะการจัดวางที่กำหนด

STEP 4 นำ Grill Support ที่ติด Clip Rock แล้วติดตั้งลงบนผนัง หรือหน้างานที่จัดเตรียมไว้

STEP 5 นำ Flexi Grill ที่เตรียมไว้มาติดตั้งลงบน Clip Rock ตามลวดลายที่ออกแบบ